Het studententeam dat woont en leeft in de Werven zal de komende maanden een buurtanalyse uitvoeren, waarbij ze behoeften van de bewoners uit de wijk inventariseren. De deelprojecten die de studenten op basis van deze inventarisatie opzetten, zullen gericht zijn op één of meer van de volgende thema's: Activatie en participatie, Sociale cohesie, Imago van de wijk, Fysieke uitstraling van de wijk, Talentontwikkeling kinderen en het betrekken van scholen bij de wijk.