Door het invoeren van beheer door studenten bij kleinere en grotere studentencomplexen kunnen studenten zelf een bijdrage leveren aan een goed en prettig woonklimaat en kunnen de onderlinge contacten tussen studenten gestimuleerd worden. Hierdoor krijgt de woningcorporatie meer grip op het beheer en verbetert de leefbaarheid.

Studenten zijn nog jong en staan aan het begin van hun zelfstandige wooncarrière. Hierdoor zijn zij een doelgroep die extra (en aparte) aandacht vraagt. Het huisvesten van studenten vergt voor woningcorporaties dan ook een ander soort beheer dan bij andere doelgroepen. Het inzetten van studentbeheerders biedt mogelijkheden om meer grip te krijgen op het gebruik van de wooncomplexen en tegelijkertijd kan een brug geslagen worden tussen de studenten en de woningcorporatie en de studenten onderling. Daarnaast kunnen de studentbeheerders zich inzetten voor praktische zaken. Zo kunnen ze vervuiling en vandalisme tegengaan en melding maken van technische mankementen, maar ook zorg voor de eigen woningen en participatie en betrokkenheid bij het complex en de buurt stimuleren.

In samenwerking met woningcorporatie de Key is in 2014 het project Studentbeheer gestart in twee studentcomplexen. Door het succes van het project is besloten het studentbeheer verder uit te breiden naar drie extra complexen. Bij het Bijltjespad in Oost, Meer en Vaart in Nieuw-West en de Jan Maijenstraat in West zullen studentbeheerders worden ingezet. Volgens deze formule van Academie van de Stad krijgen de studentbeheerders een vergoeding in ruil voor hun inzet van gemiddeld 4 uur per week.