Het portiekcomplex in het noorden van Bos en Lommer werd in de kerstperiode van 2014 voorzien van een vernieuwde binnentuin. Samen met de bewoners is er gewerkt aan een nieuw ontwerp. Dit ontwerp maakt de tuin voor meerdere activiteiten en leeftijden bruikbaar. Om de huidige problemen omtrent te tuin aan te pakken en nieuwe te voorkomen, worden er leefregels opgesteld. Deze ‘regels’ dienen als handvat bij het gebruik van de tuin om zo iedere bewoner de mogelijkheid te geven te genieten van de tuin, alleen of met de buren. Samen met de bewoners zal er gewerkt worden aan deze regels. Door middel van persoonlijke gesprekken wordt geïnventariseerd welke wensen en eisen er zijn, binnen de grenzen van een vooropgesteld kader van de leefregels. Gedurende het proces zullen er activiteiten georganiseerd worden die de bewoners betrokken houden en maken. Bij deze activiteiten kan er gedacht worden aan voorlichting aan de kinderen van het complex over bijvoorbeeld de planten en materialen die worden gebruikt in de tuin.

De aanstaande verbeteringen omtrent het complex maken het mogelijk een frisse start te maken met alle bewoners en het grote complex (20 portieken, ieder 8 voordeuren) een betere uitstraling te bieden. De eerste stappen zijn gezet in de vorm van het verplaatsen van alle schotels naar het dak en het plaatsen van zonnecellen.