Springlevend Volewijck

Springlevend Wonen-projecten zijn bij uitstek een interventie van binnenuit. Studenten wonen op de plek waar ze zich voor inzetten. Hierdoor is het contact laagdrempelig en toegankelijk en hebben de studenten een goed beeld van wat er echt speelt en wat daaraan gedaan kan worden. Academie van de Stad gelooft in de kracht van studenten die als buren bijdragen aan de leefbaarheid en community in een buurt of complex. Zo ook in de Volewijck in Amsterdam-Noord!

 

Amanda – ‘Soms grap ik wel eens dat ik de schakel ben tussen bewoners en de buitenwereld’

 

Hieronder worden de verschillende deelprojecten die hieruit zijn ontstaan beschreven. Naast de verschillende deelprojecten organiseert het team samen allerlei activiteiten in de buurt. Denk hierbij aan het uitdelen van rozen op Valentijnsdag, het creëren van sportmogelijkheden rond de Wereldgezondheidsdag, het laten shinen van kinderen op een talentenjacht in de Tolhuistuin, een kerstactie met muziek en kerststollen of het ondersteunen van andere initiatieven zoals bij het soepfestival op burendag. Zo maken zij van de buurt een gezelligere plek met ruimte voor ontmoeting, verbinding en ontwikkeling!

 

Volewijck Valentijnsdag
Valentijnsdag in de Volewijck

 

Formulierencafé

Hoe werkt het met belastingen, het aanvragen van een Digid en toeslagen? Sinds 2013 helpen studenten in de Volewijck buurtbewoners bij hun administratieve en financiële zaken. Twee keer per week, op maandagochtend en woensdagmiddag, ontvangen de studenten en een aantal vrijwilligers buurtbewoners om hen te helpen met administratieve zaken. Zo helpen ze met het telefonisch afspraken maken met instanties, het invullen van formulieren en het aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen. Sinds afgelopen jaar komen er ook veel bewoners met vragen over vaccinaties en de energietoeslag. De focus ligt op ondersteuning, met als doel dat de bewoners zelf (blijvend) grip krijgen op hun administratie en financiën. In 2022 hielpen we maar liefst 1240 bezoekers!

 

Voorleesservice

Iedere week bezoeken studenten kwetsbare gezinnen in de buurt. Zij lezen voor aan kinderen tussen vier en tien jaar die de Nederlandse taal nog niet helemaal eigen hebben gemaakt. Ook heeft de Voorleesservice een signalerende functie. De Community Builders verwijzen, wanneer nodig, gezinnen actief door naar verdere hulp en ondersteuning in de buurt.

 

Verhalen van impact – Zoë (25): ‘Kinderen zijn de toekomst!’

 

Greenteam

Het Greenteam krijgt ook dit semester weer een vervolg met bewoners in de Volewijck, die zich inzetten als vrijwilliger. Het Greenteam knapt achtertuinen op van mensen die zelf niet in staat zijn om dit te doen. De studentcoördinatoren houden zich ook bezig met de boombakken in de wijk, deze kunnen namelijk geadopteerd worden door bewoners. Samen met professionals, de kinderen en de bewoners zet het Greenteam zich in voor het groen in de wijk!

 

Jacky – “Wij knappen tuintjes van mensen die dat zelf niet meer kunnen.” 

 

Jacky Greenteam Volewijck
Jacky vertelt trots over het Greenteam!

 

De sfeer proeven in de wijk? Bekijk de video van de Kerstactie hier:

 

Wil je meer weten over het Springlevend Wonen project Volewijck? 

Neem contact op met de projectcoördinator: 

Joek Hartogh Heys van de Lier
joek@academievandestad.nl
06 1123 3092