In verschillende buurten in Amsterdam is het thema Springlevend Wonen actief. Studenten zijn door Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Dit maal in Volewijck.

In de Volewijck in Amsterdam Noord is al enige tijd een vernieuwingsproces gaande. Dit heeft ervoor gezorgd dat de buurt voor uitdagingen met betrekking tot de leefbaarheid staat. In de Volewijck loopt een uitgebreid wijkaanpakprogramma met sociale en economische projecten. Zo zijn er verschillende deelprojecten ontstaan binnen dit Springlevend Wonen project.

Formulierencafé

De maatschappij is continu in beweging. De manier waarop betalingen en aanvragen worden geregeld is de afgelopen jaren veranderd. Niet voor iedereen is deze overgang even makkelijk. Daarom zijn de studenten van Springlevend Volewijck al in 2013 het Formulierencafé gestart. Hier helpen zij bewoners met hun administratie en financiën.

Het Formulierencafé loopt nog steeds heel goed. Twee keer per week, op maandagochtend en woensdagmiddag, ontvangen de studenten en een aantal vrijwilligers buurtbewoners om hen te helpen met administratieve zaken, zoals het telefonisch afspraken maken met instanties, het invullen van formulieren en het aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen. De focus ligt op ondersteuning, met als doel dat de bewoners zelf (blijvend) grip krijgen op hun administratie en financiën. Op deze manier proberen zij zaken als huurachterstanden op te lossen of te voorkomen. Maar ook om schulden inzichtelijk te maken. De studenten kunnen de bewoners vervolgens ook thuis helpen om de administratie op orde te brengen.

Aanspreekbuur

De Aanspreekbuur verbindt kwetsbare bewoners uit de Volewijck aan het bestaande aanbod in Amsterdam Noord. Hierbij wordt zowel verbonden naar formeel als informeel aanbod. De studenten van de Aanspreekbuur signaleren wanneer een bewoner hulp nodig heeft en gaan samen met diegene op zoek naar een passende activiteit in de buurt. Deze activiteiten varieren van de wekelijkse koffieochtend in Huis de Meeuw tot een bezoek aan de schuldhulpverleningsinstantie Doras om de administratie te ordenen. Na een aantal keer samen op pad te zijn geweest, wordt de bewoner weer losgelaten of gekoppeld aan een andere buddy of vrijwilliger.

Greenteam

Het Groene Tuinenproject krijgt ook dit semester weer een vervolg met bewoners in de Volewijck, die zich inzetten als vrijwilliger. Het Greenteam knapt achtertuinen op van mensen die zelf niet in staat zijn om dit te doen. De ene week is er een volwassen Greenteam en de andere week bestaat het team uit buurtkinderen, het Greenteam Junior. De studentcoördinatoren houden zich ook bezig met de boombakken in de wijk, deze kunnen namelijk geadopteerd worden door bewoners. Tot slot focust het Greenteam zich de laatste en de aankomende tijd op de moestuinbakken, zowel in samenwerking met professionals in de wijk als met bewoners rondom het Meidoornplein. Tezamen de professionals, de kids en de bewoners zet het Greenteam zich in voor het groen in de wijk!

Springlevend Volewijck

Voorleesservice

De studenten van Springlevend Volewijck bezoeken iedere week kwetsbare gezinnen in de buurt. Zij lezen voor aan kinderen tussen 4 en 10 jaar die problemen hebben met de Nederlandse taal. Daarnaast geven zij de gezinnen een steuntje in de rug door het voeren van een goed gesprek met de ouders en hen te helpen bij praktische en opvoedkundige problemen. Ook heeft de voorleesservice een signalerende functie en verwijzen zij, wanneer nodig, gezinnen actief door naar verdere hulp en ondersteuning in de buurt.

Volewijck

Ook is er een grootschalige renovatie gaande. Het is in Amsterdam gebleken dat wanneer bewoners weten dat er plannen zijn voor grootschalige renovatie of sloop en nieuwbouw van hun woning en wijk, men minder aandacht heeft voor de woonomgeving, zowel fysiek als sociaal. Academie van de Stad begeleidt de studenten bij hun inzet, de woning (met huurkorting) wordt via de woningcorporatie Ymere en Stadsdeel Noord geregeld.