Springlevend Volewijck

In verschillende buurten in Amsterdam is het thema ‘Springlevend Wonen’ actief. Studenten zijn door Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich – in ruil voor huurkorting – in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Zo ook in de Volewijck in Amsterdam-Noord!

In de Volewijck in Amsterdam-Noord is al enige tijd een vernieuwingsproces gaande. Dit heeft ervoor gezorgd dat de buurt voor uitdagingen met betrekking tot de leefbaarheid staat. In de Volewijck loopt een uitgebreid wijkaanpakprogramma met sociale en economische projecten. Zo zijn er verschillende deelprojecten ontstaan binnen dit Springlevend Wonen project die hieronder worden beschreven.

 

Formulierencafé

Hoe werkt het met belastingen, het aanvragen van een digid en toeslagen? Sinds 2013 helpen studenten in de Volewijck buurtbewoners bij hun administratieve en financiële zaken. Twee keer per week, op maandagochtend en woensdagmiddag, ontvangen de studenten en een aantal vrijwilligers buurtbewoners om hen te helpen met administratieve zaken, zoals het telefonisch afspraken maken met instanties, het invullen van formulieren en het aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen. Sinds afgelopen jaar komen er ook veel bewoners met vragen over vaccinaties en hoe dat proces werkt. De focus ligt op ondersteuning, met als doel dat de bewoners zelf (blijvend) grip krijgen op hun administratie en financiën.

 

Greenteam

Het Greenteam krijgt ook dit semester weer een vervolg met bewoners in de Volewijck, die zich inzetten als vrijwilliger. Het Greenteam knapt achtertuinen op van mensen die zelf niet in staat zijn om dit te doen. De studentcoördinatoren houden zich ook bezig met de boombakken in de wijk, deze kunnen namelijk geadopteerd worden door bewoners. Samen met professionals, de kids en de bewoners zet het Greenteam zich in voor het groen in de wijk!

 

Springlevend Volewijck

 

Voorleesservice

Iedere week bezoeken studenten kwetsbare gezinnen in de buurt. Zij lezen voor aan kinderen tussen 4 en 10 jaar die de Nederlandse taal nog niet helemaal eigen hebben gemaakt. Ook heeft de voorleesservice een signalerende functie en verwijzen zij, wanneer nodig, gezinnen actief door naar verdere hulp en ondersteuning in de buurt.

 

Kerstactie in de Volewijck!

Net als vorig jaar hebben de studentcoördinatoren weer een prachtige kerstactie opgezet in de Volewijck. Om de bewoners te verassen gingen we de wijk in met een muziekbus! Verschillende prijzen werden verloot. Bekijk de video van de kerstactie hier om de sfeer te proeven: