In verschillende buurten in Amsterdam is het thema Springlevend Wonen actief. Studenten zijn door Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Dit maal in Volewijck.

In de Volewijck in Amsterdam Noord is al enige tijd een vernieuwingsproces gaande. Dit heeft ervoor gezorgd dat de buurt voor uitdagingen met betrekking tot de leefbaarheid staat. In de Volewijck loopt een uitgebreid wijkaanpakprogramma met sociale en economische projecten.

Projecten

Zo is er het Formulierencafé waar buurtbewoners geholpen worden met hun administratie en financiën.  De Aanspreekbuur vervult de rol van een goede buur die ziet wanneer het even minder gaat en iemand wat hulp kan gebruiken. Maar het groen in de buurt speelt ook een rol. Het Greenteam maakt de buurt groener, zowel in de openbare ruimtes als in de achtertuinen als de buurtgenoot zelf niet in staat is om deze bij te houden. Ook komen de studenten bij de mensen thuis voorlezen met de Voorleesservice. Iedere week bezoeken zij kwetsbare gezinnen in de buurt. Zij lezen voor aan kinderen tussen 4 en 10 jaar die problemen hebben met de Nederlandse taal.

Ook is er een grootschalige renovatie gaande. Het is in Amsterdam gebleken dat wanneer bewoners weten dat er plannen zijn voor grootschalige renovatie of sloop en nieuwbouw van hun woning en wijk, men minder aandacht heeft voor de woonomgeving, zowel fysiek als sociaal. In samenwerking met Stadsdeel Noord en woningcorporatie Ymere, zetten studenten zich in voor de buurt in ruil voor een woning met huurkorting.