De wijk Molenbuurt is gebouwd rond 1984 en daarmee de oudste wijk van Almere Buiten. In 2009 hebben de gemeente Almere, de politie, woningcorporaties en welzijnsstichtingen de handen in een geslagen om meer energie te steken in de Molenbuurt en om de wijk aantrekkelijk te houden. De studenten die in Springlevend Molenbuurt wonen dragen bij aan de borging van de aanpak leefbaarheid door bewoners te enthousiasmeren, activeren en ondersteunen voor en bij hun inzet in de wijk. Dit draagt bij aan het versterken van een duurzaam netwerk van actieve bewoners. Het uiteindelijke doel is dat bewoners, ondersteund door professionele partners, gezamenlijk aan de toekomst van Molenbuurt blijven werken.

Het studententeam zal de komende maanden een buurtanalyse uitvoeren, waarbij ze behoeften van de bewoners uit de wijk inventariseren. De deelprojecten die de studenten op basis van deze inventarisatie opzetten, zullen gericht zijn op één of meer van de volgende thema’s: Activatie en participatie, Sociale cohesie, Imago van de wijk, Fysieke uitstraling van de wijk, Talentontwikkeling kinderen en het betrekken van scholen bij de wijk.