In de buurt Landlust in Bos en Lommer (Amsterdam-West) is een ruimte beschikbaar waar een ontmoetingsplek voor ouderen gaat komen. Hier kunnen oudere bewoners van de buurt dan samenkomen om elkaar beter te leren kennen, een kopje koffie te drinken of een spelletje te spelen. De studenten die aan dit project meewerken zetten deze ontmoetingsruimte op en zorgen ervoor dat dit ook een bekende plek bij ouderen wordt. Bovendien gaan ze speciale samenkomsten organiseren om de ontmoetingsplek in de buurt te stimuleren.