In de Nierkerkestraat in Osdorp staat een oud woningcomplex omringd door nieuwbouw. Dit complex is gekenmerkt als stadsvernieuwingsgebied maar onlangs is besloten dat de geplande sloop van het complex niet doorgaat. Veel van de bewoners van het oude complex zijn al verhuisd naar de nieuwe complexen in de buurt en daarvoor in de plaats zijn al een aantal tijdelijke huurders het complex gaan bewonen. Deze buurt kamt echter met een aantal problemen, zoals verloedering, overlast, vandalisme, hangjongeren, etcetera. Dergelijke problemen komen vaker voor in buurten en wijken die in de wacht staan voor stadsvernieuwing maar opvallend is dat in dit geval al veel van de woningen en complexen vernieuwd zijn. Het lijkt echter alsof de ‘oude’ problemen met de vernieuwing zijn meeverhuisd.
In dit project gaan studenten van de minor Wonen een analyse maken van de buurt rondom de Nierkerkestraat. In deze analyse wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
–    Wie zijn de belangrijkste stakeholders in de buurt?
–    Wat zijn volgens stakeholders in de buurt de belangrijkste problemen waar de buurt mee kamt?
–    Waardoor ontstaan deze problemen volgens stakeholders?
–    Welke rol hebben stakeholders in het veroorzaken of in het oplossen van de problemen?
–    Wordt er tussen verschillende stakeholders samengewerkt? Zo ja, hoe verloopt deze samenwerking? Zo nee, waarom niet?
–    Waar liggen de prioriteiten met betrekking tot oplossingen voor problemen en waarom zijn dit prioriteiten?