De studenten zijn gestart met het opvolgen van de ideeën die bewoners van buiten de Rudolf Dieselbuurt reeds hebben aangedragen en zij zijn verder gegaan met het ophalen van de wensen en behoeften van de bewoners van het bredere Eenhoorngebied. Door middel van deze buurtanalyse komen zij in contact met potentiële sleutelfiguren en actieve bewoners. Van daaruit worden de projecten vormgegeven. Cruciaal hierbij is dat de initiatieven en de acties voortkomen uit de ideeën van bewoners.

Voorbeelden van projecten die hieruit voortkomen zijn:

– Startup team: Studenten vormen een zogenoemd Startup team. Dit team zal bewoners een steuntje in de rug geven die wel iets willen doen, maar niet weten wat en/of niet weten hoe. Dit team gaat deze bewoners helpen om activiteiten te organiseren of vrijwilligerswerk te doen voor de buurt.

– Rudolf Kleurt: De studenten dragen bij aan de leefbaarheid, promotie en ontwikkeling van de wijk door het opzetten en uitvoeren van markten waar bewoners spullen kunnen verkopen en ruilen.

– Incidentele activiteiten: Elke maand wordt er een incidentele activiteit georganiseerd door de studenten, gebaseerd op de ideeën die zij in de buurt verzamelen.