Aan dit project in Stadsdeel Westerpark namen vierdejaars studenten van het Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen (ISCB) deel. Zij studeerden‘Outreachend Werken’, In het project belden wijkconciërges en studenten bij alle bewoners uit een straat aan en voerden een kort gesprekje. Daarin stelden zij zich voor en nodigden ze de bewoner uit voor een straatbijeenkomst in het weekend, waarbij de hele straat samen een kopje koffie kon drinken. Het doel was om sociale cohesie onder buurtbewoners te bevorderen. En de behoeften en mogelijke problemen van bewoners te signaleren en bewoners door te verwijzen naar het aanbod in de buurt.