In een Springlevend Wonen project zetten studenten zich in voor de leefbaarheid van de wijk. Samen met bewoners en wijkorganisaties bedenken de studenten relevante en waardevolle deelprojecten en zetten die op. Academie van de Stad begeleidt de studenten bij hun inzet, de woning (met huurkorting) wordt via de woningcorporatie geregeld in het kleurrijke flatcomplex Heesterveld. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Deelprojecten van het Springlevend Heesterveld-team zijn ‘Portiekbeheerders’ en ‘Buurtanalyse’.

Dit project is dit semester van start gegaan in samenwerking met woningcorporatie Ymere en stadsdeel Zuidoost.