Verschillende vormen van contact beginnen met een groet. Het kan uitmonden in een duurzame relatie tussen buurtbewoners. De studenten uit de Geuzenwijk willen dit bewerkstelligen middels de bewustwordingscampagne genaamd “Hallo Zeg?!”. Ze willen de buurt stimuleren elkaar vaker te begroeten op straat, zodat de solidariteit naar elkaar en de sociale cohesie verhoogd kunnen worden. Het gaat erom dat men elkaar leert kennen, zelfs op simpele begroetingsafstand. De studenten zullen de campagne uitvoeren door het gebruik van print, online en mond-tot-mond reclame.