Eenhoorn Ontmoet Watergraafsmeer richt zich op de verbinding tussen de bewoners in het Eenhoorngebied. Studenten organiseren samen met buurtbewoners verschillende projecten die bijdragen een toename van de sociale cohesie en betrokkenheid in de wijk. De komende periode zullen de studenten zich ook specifiek bezighouden met de verduurzaming van de projecten. Dit betekent dat zij bestaande projecten en activiteiten overdragen aan andere organisaties en partijen in de wijk.

Voorbeelden van activiteiten die zij organiseren zijn:
– PubQuiz Battle of the Buildings: pubquiz met teams uit alle verschillende complexen in het Eenhoorngebied
– Eenhoorn Kookt: buurtbewoners koken met hulp van de studenten een maaltijd voor de buurt.