Eén van de projecten waar Springlevend Rozenprieel mee bezig is, zijn de verkiezingen voor een nieuwe wijkraad. Dit gebeurt in verschillende fases. In de initiële fase onderzoeken de studenten wat een wijkraad kan betekenen voor een wijk. Maar ook hoe de wijkraad het beste vorm kan krijgen. In de tweede fase worden de mensen op de hoogte gebracht en geënthousiasmeerd over de verkiezingen. En tot slot natuurlijk de verkiezingen.

Naast de verkiezingen is het doel van het project om een zo representatief mogelijke deel van de wijkraad te betrekken bij een groot aantal thema’s in de wijk.