Volgens de Springlevend Wonen-formule gaan 4 studenten wonen in Betondorp in Amsterdam-Oost en zetten er projecten op die zij zelf gaan coördineren. De deelprojecten die de studenten uitvoeren zijn gericht op het aanjagen van activiteiten voor en door bewoners. Bij het uitvoeren van de activiteiten ligt de focus op twee onderwerpen; het verbeteren van de leefbaarheid en stimuleren van participatie in de wijk door te werken aan het groen, en het tegengaan van eenzaamheid onder bewoners. Gedacht kan worden aan activiteiten als een greenteam van bewoners, een klussendienst, boodschappendienst of eetavonden. De precieze invulling van de activiteiten zal in samenspraak met de bewoners en opdrachtgevers nader bepaald worden.

De vier studenten die er gaan wonen starten met het maken van een analyse van Betondorp. Wat zijn de wensen en behoeftes in de buurt? Welke ideeën en initiatieven kunnen hieruit worden gedestilleerd om daarna eventueel uit te voeren.