Woningstichting Rochdale vindt het belangrijk dat haar huurders meedenken over de leefbaarheid in hun eigen woon- en leefomgeving. Om huurders een kans te geven mee te denken, bestaan er bewonerscommissies die de huurders uit hun complex vertegenwoordigen en meepraten over de leefbaarheid. Deze bewonerscommissies bestaan voornamelijk uit oudere Nederlanders – velen al met pensioen – en zijn zodoende geen afspiegeling van de complexen die zij vertegenwoordigen. Meer kleur en meer jeugd in de commissies is wenselijk. De bestaande participatiestructuur spreekt deze doelgroepen niet aan, maar welke vorm wel?
Dit wordt ondezocht in twee complexen waar zich nu geen bewonerscommissies bevinden door studenten Maatschappelijk Werk.