Sinds 2012 heeft de Alliantie 56 woningen op het terrein van het Fanny Blankers Koen Park. Dit is de ecologische woongroep de Discus. De Discus is een woonproject met een gedachtegoed dat gericht is op natuur, milieu en ecologie. Van de bewoners wordt verwacht dat zij dit gedachtegoed uitdragen en hier bewust naar handelen. De eerste jaren werd deze bedoeling sterk uitgedragen, maar de laatste tijd is dit minder geworden. Op dit moment verzorgt een kleine groep van voornamelijk oudere bewoners de moestuin en zitten een aantal bewoners in het bestuur. Het merendeel van de jonge bewoners is echter niet meer in grote mate betrokken bij het organiseren van activiteiten en bij de verschillende ecologische projecten. De Alliantie zou graag zien dat de bewoners weer met enthousiasme en motivatie aan de slag gaan.

In de praktijk is gebleken dat het beheer van deze woningen en aangrenzende omgeving specifieke kennis gewenst is. Deze kennis is bij de bewoners zelf aanwezig. Studenten Management Economie & Recht van Windesheim Flevoland zullen de komende maanden onderzoeken hoe bewoners, in het specifieke geval van de Discus, een duurzame constructie kunnen realiseren met betrekking tot het zelfbeheer van woongroep, woning en aangrenzende omgeving. Onderdeel van het project is dat de studenten verschillende vormen van zelfbeheer onderzoeken en een advies uitbrengen.