Ieder is volwaardig en gelijk waardig, dat is wat inclusie inhoudt. Dit beginsel is ook neergelegd in artikel van de Nederlandse Grondwet. De omgeving moet op een manier zijn ingericht dat iedereen mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Dit geldt ook voor mensen met een beperking binnen de evenementenbranche.

De afdeling Zorg en Welzijn van de gemeente Almere is de opdrachtgever van dit project. Zij willen zorgen voor meer inclusie binnen het evenementenbeleid. Specifiek voor de doelgroep mensen met een beperking. Studenten van de minor Management Consultancy van het Windesheim in Almere gaan onderzoek doen naar het lokale evenementenbeleid. Ze richten zich op mensen met een beperking. Het doel is meer inclusieve evenementen in gemeente Almere.

Bewustwording creëren is de eerste stap naar meer inclusieve evenementen, is de mening van Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Lees hier een artikel waarin hij tips geeft aan de studenten wat betreft hun onderzoek.