Het mbo-netwerk in kaart 

Rondom het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gebeurt op dit moment heel veel. In opdracht van stadsdeel Noord zet het project “Het mbo-netwerk in kaart” van Academie van de Stad zich in om de leefwereld en netwerken van mbo-studenten te onderzoeken en te verbeteren. Dit project is ontstaan uit de behoefte om de netwerken van mbo-studenten beter te begrijpen en te optimaliseren, zodat zij deze effectiever kunnen gebruiken voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.  Om het mbo-netwerk in kaart te brengen gaan twee Young Professionals de komende tijd in gesprek met de doelgroep: de mbo-student. Stadsdeel Noord beoogt met dit project concrete inzichten te verkrijgen in de huidige netwerken van de studenten, de uitdagingen waar zij tegenaan lopen en hoe deze netwerken versterkt kunnen worden. Het uiteindelijke resultaat is een presentatie tijdens een diner dat georganiseerd wordt door Stadsdeel Noord. Bij dit doner nemen we de wethouder, verschillende ambtenaren en mbo-jongeren zelf mee in de uitkomsten van het onderzoek. Dit zullen we doen aan de hand van het opstellen van persona’s, die uitkomsten op een intuïtieve manier inzichtelijk zullen maken.

 

Young Professionals in gesprek met mbo-studenten

Vanaf mei 2024 zullen er twee Young Professionals aan de slag gaan met dit onderzoek. De Young Professionals zullen in gesprek gaan met mbo-studenten in stadsdeel Noord om er achter te komen waar hun behoeften en wensen liggen. Zij zullen dat doen door op verschillende plekken in Amsterdam Noord te gaan staan, zoals pleinen, ontmoetingsplekken en mbo-scholen. Deze benadering zorgt ervoor dat de Young Professionals directe feedback ontvangen van de studenten, wat essentieel is voor het formuleren van relevante adviezen.

 

Van links naar rechts: projectcoördinator Amy met Young Professionals Annabel en Max.

 

Meer weten over het project Het mbo-netwerk in kaart?

Neem contact op met de projectcoördinator:

Amy Renckens

amy@academievandestad.nl
06 1541 7570