Een schone wijk is steeds meer een basiskwaliteit die inwoners verwachten van hun directe leefomgeving. Bepaalde gebieden in Kanaleneiland vragen hierbij om meer aandacht. Zo speelt nu bijvoorbeeld sterk de problematiek van de vervuiling rondom ondergrondse containers, zwerfafval en etensresten op straat. Opruimen is een idee, maar nog liever zou de gemeente samen met bewoners aan de slag willen gaan voor een schone leefomgeving. Het idee hierachter is dat je door het stimuleren van actief burgerschap en zelforganiserend vermogen een gedeelde verantwoordelijkheid kunt creëren voor de vervuiling in de wijk. Door bewustwording te creëren bij en met bewoners kan een wezenlijk verschil ontstaan in de kwaliteit van hun woon- en werkomgeving. 

Studenten Communicatie en Multimedia Design van de Hogeschool Utrecht gaan op creatieve manier aan de slag om manieren te bedenken die bewoners kunnen stimuleren om bij te dragen aan hun eigen schone wijk.