In een Springlevend Wonen project zetten studenten zich in voor de leefbaarheid van de wijk. Samen met bewoners en wijkorganisaties bedenken de studenten relevante en waardevolle deelprojecten en zetten die op. Academie van de Stad begeleidt de studenten bij hun inzet. Vanuit hun rol als studentcoördinator krijgen ze een woning met voorrang en huurkorting vanuit de woningcorporatie in Zuilen. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met woningcorporatie Mitros en de gemeente Utrecht.