Woningcorporatie Eigen Haard verkoopt woningen om de leefbaarheid in buurten te vergroten. De ervaring leert namelijk dat kopers draagkrachtiger zijn en meer binding met de buurt hebben. Helaas werkt dit niet in alle buurten zo. In Amsterdam Zuidoost leidt de verkoop van woningen niet automatisch tot meer binding met de buurt. Eigen Haard vraagt zich af hoe zij een draagkrachtige doelgroep van kopers kunnen motiveren om in buurten als Zuidoost te kopen en wonen. Eigen Haard is op zoek naar creatieve manieren om middels de verkoop van woningen de binding en leefbaarheid in de buurt te vergroten.

Gedurende dit project onderzoeken studenten welke vorm van woningverkoop het beste gebruikt kan worden om de leefbaarheid van de buurt te vergroten. Hierbij zullen studenten onder andere door middel van interviews en/of focusgroepen in gesprek met potentiële kopers om erachter te komen wat hen naar gebieden als Amsterdam Zuidoost (of een ander stadsdeel) zou trekken. Het doel is om één of meerdere realistische concepten voor de verkoop van woningen uit te werken, die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk.;