Stadsdelen en gemeentes werken hard om hun aanbod goed af te stemmen op de wensen en behoeften van burgers. Deze weten echter vaak niet wat er allemaal mogelijk is. De zichtbaarheid van de aanbieders (stadsdeel, welzijnsinstellingen, buurtverenigingen etc.) kan op sommige punten worden verbeterd. 

Zes studenten inventariseren het aanbod en de bekendheid ervan bij bewoners in de wijk. Over welke onderwerpen ze meer zouden willen weten en op welke manier ze graag zouden worden geïnformeerd over die onderwerpen. Het onderzoek richt zich specifiek op bewoners van de wijk De Wildeman.