Buurtkamers dienen om ontmoeting tussen buurtbewoners te stimuleren en buurtactiviteiten mogelijk te maken.  In totaal heeft Eigen Haard ongeveer 12 buurtkamers, verspreid over de wijken van Amsterdam. Deze buurtkamers verschillen echter erg in de mate van succes. De ene buurtkamer is de hele dag ingepland met activiteiten voor en door bewoners, andere buurtkamers worden nog niet optimaal gebruikt.
Naast het verschil in aantal activiteiten zijn er ook duidelijke verschillen te zien in de vorm van het beheer en de mate van participatie onder bewoners. Zo is het mogelijk dat in de ene wijk de wijkbeheerder van Eigen Haard een stempel drukt op de buurtkamer en hierdoor veel beweging ontstaat in de buurt, terwijl in de andere wijk het ontbreken van een wijkbeheerder juist stimulerend werkt voor de participatie onder bewoners. Hierdoor rijst de vraag wat succesvolle factoren zijn om een buurtkamer levendig te maken en toegankelijk te houden voor alle buurtbewoners. Het komende semester zullen studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Vrije Universiteit dit onderzoeken.