Stadsdeel Zuid, dat opgedeeld is in de gebieden Oud Zuid, Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas, werkt sinds 2020 met buurtbudgetten. Hierbij worden bewoners uitgenodigd om plannen in te dienen bij het stadsdeel ten behoeve van hun buurt of straat. Er is gekozen voor een stadsdeel brede aanpak waarbij in alle drie de gebieden in Zuid in totaal €100.000 ter beschikking werd gesteld voor de uitvoer van plannen.

Niet alle plannen van buurtbewoners zijn echter even volledig. Daarom zorgen de Young Professionals van Academie van de Stad samen met bewoners voor een goede uitwerking per plan. De drie Young Professionals hebben elk een focus  op een van de drie gebieden in stadsdeel Zuid. Onder begeleiding van een projectcoördinator van Academie van de Stad zetten zij zich gedurende drie maanden in om te zorgen dat ieder ingediend plan een zo goed mogelijke toetsing krijgt.

Door ondersteuning van de Young Professionals zijn de ingediende incomplete plannen in samenspraak met de betrokken bewoner(s) uitgewerkt. Deze worden getoetst door de gemeente Amsterdam. De resultaten en aanbevelingen worden weergegeven in een bondig rapport en collectief gepresenteerd aan alle projectbetrokkenen in de tweede week van december.