Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 van de Hannie Schaftschool hebben in een gastles over democratie en de kinderwijkraad opgeschreven hoe hun ideale wijk eruit ziet en wat er verbeterd kan worden in de wijk. Vervolgens hebben de kinderen gestemd op een van de zes meest genoemde thema’s. Het thema pesten kreeg de meeste stemmen. De kinderen die zich hebben opgegeven gaan aan de slag met pesten. Daarnaast gaan ze ook zorgen voor bekendheid van de Kinderwijkraad in het Rozenprieel, zodat kinderen die op een andere school zitten maar wel in de wijk wonen ook mee kunnen doen. Het is de bedoeling dat de groep kinderen representatief is voor de buurt.

Het Springlevend Rozenprieel team kan de verbinding leggen tussen de kinderen en andere bewoners of organisaties actief in de wijk. Het Springlevend team kan de KWR helpen met meer bekendheid in de buurt, maar ook andersom. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan het verbinden, enthousiasmeren en activeren van buurtbewoners.