Binnen de unit medische milieukunde komen er veel meldingen binnen van bewoners met gezondheidsproblemen, die de bewoners zelf toeschrijven aan hun woning. Dit zijn de zogenaamde binnenmilieumeldingen. De meeste meldingen komen van bewoners in de sociale huursector. Die meldingen worden gescreend en er wordt bekeken of er een bezoek moet plaatsvinden. Na een huisbezoek ontvangt de melder een rapport met adviezen over hoe de melder zelf de situatie kan verbeteren. Indien nodig wordt het rapport doorgestuurd naar de verhuurder of een andere hulpverlener. 

Regelmatig krijgt de unit meldingen van mensen met meerdere problemen. Een grote groep melders beheerst de Nederlandse taal onvoldoende of niet. De unit medische milieukunde wil dat de mate waarin het adviesrapport wordt begrepen geëvalueerd wordt, doordat de tijdsinvestering erg hoog is. De studenten gaan dus onderzoeken in hoeverre het adviesrapport wordt begrepen en het een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem van de melder?