In de Czaar Peterbuurt staat het pand De Engel. Studenten van de minor creativiteit en innovatie onderzochten welke invulling het pand kan krijgen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van bewoners.  Hoe kan De Engel ervoor zorgen dat bewoners in de wijk elkaar meer gaan ontmoeten? Kan het een bijdrage leveren aan een versterking van sociale verbanden in de buurt? Hoe kan de Engel zich verhouden tot het pand ernaast, De Keyzer, een zorgcomplex voor ouderen? Ontbreken er voorzieningen (zowel commercieel als niet commercieel) in de buurt die kunnen worden opgepakt door De Engel? Dit waren de onderzoeksvragen van de studenten.