De vraag kwam naar boven toen we in februari onverwachts nog werden overvallen door sneeuw. Er lagen grote hoeveelheden sneeuw op de stoep. Bewoners gingen zelf aan de slag maar namen zelden ook de stoep mee van de oude buurman die slecht ter been is. Het werd duidelijk dat er noodzaak was aan nabuurschap maar hoe zorg je voor meer nabuurschap en hoe betrek je iedereen hierbij?

Gedurende elf weken gaan vier studenten aan de slag, ze onderzoeken de doelgroep, de behoeften en kwesties die er spelen door middel van bronnenonderzoek, interviews, groepsgesprekken en (participerende) observatie. Er worden bewoners en de verschillende aanwezige partijen gesproken. Ook wordt er actief gezocht naar mensen die normaal niet meedoen aan het gesprek. Op deze manier doen ze informatie op over:

  • nabuurschap in het algemeen;
  • nabuurschap in deze wijk;
  • wat nabuurschap voor de bewoners betekent;
  • waar de behoeften liggen;
  • wat de bewoners nodig hebben;
  • en wanneer de bewoners tevreden zijn over de mate van nabuurschap.

Naarmate de bovenstaande zaken duidelijker worden kan de stap gemaakt worden naar de grotere vraag: Hoe zorg je voor meer nabuurschap in de Harmoniehofbuurt? De studenten bekijken op wat voor manier ze de groep kunnen faciliteren om met elkaar in contact te komen en te delen welke punten voor hen belangrijk zijn binnen het thema nabuurschap. Er zijn allerlei vormen mogelijk voor het proces en de uitkomsten van het fieldwork: een evenement, dialoogbijeenkomst, online platform of campagne.

Wij zijn benieuwd wat het wordt!