Goede buren

Hoe goed is de verstandhouding tussen buren in het Museumkwartier eigenlijk? Die vraag kwam naar boven toen we in februari onverwachts nog werden overvallen door sneeuw. Er lagen grote hoeveelheden sneeuw op de stoep. Bewoners gingen zelf aan de slag maar namen zelden ook de stoep mee van de oude buurman die slecht ter been is. Het werd duidelijk dat er noodzaak was aan een betere verstandhouding tussen bewoners in de wijk. Maar hoe zorg je voor meer nabuurschap en hoe betrek je iedereen hierbij?

 

Bewonersonderzoek in het Museumkwartier

Gedurende elf weken zijn vier studenten aan de slag gegaan, waarbij ze de doelgroep, de behoeften en kwesties die er spelen onderzoeken. Dit doen ze door middel van bronnenonderzoek, interviews, groepsgesprekken en (participerende) observatie. Buurtbewoners en de verschillende aanwezige partijen worden gesproken. Ook wordt er actief gezocht naar mensen die normaal niet meedoen aan het gesprek. Op deze manier doen ze informatie op over:

  • nabuurschap in het algemeen;
  • nabuurschap in deze wijk;
  • wat nabuurschap voor de bewoners betekent;
  • waar de behoeften liggen;
  • wat de bewoners nodig hebben;
  • en wanneer de bewoners tevreden zijn over de mate van nabuurschap.

 

Naarmate de bovenstaande zaken duidelijker worden kan de stap gemaakt worden naar de grotere vraag: Hoe zorg je voor meer nabuurschap in de Harmoniehofbuurt? De studenten bekijken op wat voor manier ze de groep kunnen faciliteren om met elkaar in contact te komen en te delen welke punten voor hen belangrijk zijn binnen het thema nabuurschap. Er zijn allerlei vormen mogelijk voor het proces en de uitkomsten van het project

 

Wil je meer weten over het project Nabuurschap? 

Neem contact op via info@academievandestad.nl of 085 3033 707.