Een van de dingen waar de studenten mee aan de slag zijn is de Transvaal Buurtbalie. Dit is een website (zie buurtbalietransvaal.nl) waarop vrijwilligersorganisaties en georganiseerde activiteiten in de wijk gemakkelijk te vinden zijn en goed zichtbaar zijn. Zo draagt de Transvaal Buurtbalie bij aan verbinding tussen bewoners en organisaties en dient het ook als vindplaats voor actieve bewoners in de buurt. Het verbinden van organisaties, netwerken en bewoners is een belangrijk doel van de Transvaal Buurtbalie.

Ook organiseren de studenten eens per maand Muzikaal Transvaal. Muzikaal Transvaal is een muziekavond in het Tugelahuis die bijdraagt aan ontmoeting tussen bewoners in de Transvaalbuurt. Het is een vindplaats voor actieve bewoners waarbij bewoners worden gestimuleerd om mee te helpen en met elkaar in contact kunnen komen. Muzikaal Transvaal draagt ook bij aan reuring en leefbaarheid in de wijk én is een belangrijke activiteit voor de studenten om bewoners te spreken en zo goed in te kunnen springen op actuele behoeftes in de wijk.

Tot slot ondersteunen de studenten bij de promotie en profilering van het Tugelahuis. Het doel is om het Tugelahuis neer te zetten als plek van en voor de buurt waar buurtbewoners een actieve rol in gaan nemen. De studenten zullen ook ondersteunen bij bewonersavonden en incidentele activiteiten organiseren.