In de Dudokbuurt in Nieuw-West gaat een tijdelijk vernieuwingsproces beginnen. Dit zorgt ervoor dat de buurt de komende jaren nog meer voor een uitdaging staat met betrekking tot de leefbaarheid. Het is in Amsterdam gebleken dat wanneer bewoners weten dat zij binnen een bepaalde termijn uit hun huis worden geplaatst, er minder aandacht wordt besteed aan de woonomgeving, zowel fysiek als sociaal.
Om deze redenen zijn de Academie van de Stad in samenwerking met woningcorporatie Stadgenoot en het stadsdeel in deze buurt een Springlevend Wonen project gestart. Vier studenten wonen in de Dudokbuurt en fungeren als de oren en ogen van de wijk. Zij leggen een verbinding tussen organisaties en bewoners in de buurt en door middel van initiatieven die ze samen met de buurt opzetten zorgen ze ervoor dat zowel de sociale als fysieke leefbaarheid van de wijk gewaarborgd blijft. In ruil voor hun maatschappelijke dienstverlening heeft woningcorporatie Stadgenoot  huurwoningen in de Dudokbuurt  ter beschikking gesteld.
De vier studenten die er gaan wonen gaan starten met het maken van een analyse van de Nolenbuurt. Wat zijn de wensen en behoeftes in de buurt? Welke ideeën en initiatieven kunnen hieruit worden gedestilleerd om daarna eventueel uit te voeren?