De provincie is op dit moment bezig met het initiëren van een meerjarig publieksonderzoek. Ze wil graag meer inzicht hebben in de bekendheid, beleving en waardering voor de culturele voorzieningen en erfgoedlocaties van streken en gemeenten. Daarom zijn de studenten bezig met het inzichtelijk maken van hoe de gemeente hun eigen profiel zien. Hiervoor ligt de nadruk op de verhouding met het culturele profiel in de stedelijke regio Utrecht. Het onderzoek van de studenten laat de lokale en regionale culturele profilering zien. Door deze inzichten kan men erop inzetten.

Voor het onderzoek ‘culturele profilering’ dienen verschillende gemeenten in de provincie Utrecht als casus. Als gevolg hiervan kunnen zij lokaal cultuur, erfgoed en recreatiegebied onder de loep nemen. Het onderzoek richt zich op de (cultuur)historische identiteit van een gemeente, hoe zij zich profileert en hoe dit samenhangt met stedelijk Utrecht.