In Amersfoort kan iedereen meewerken aan een stad zonder afval op straat. Inwoners die alleen of samen met hun straat, buurt of sportvereniging een zwerfvuil-opruimactie willen organiseren, worden geholpen door het lenen van prikkers, veiligheidshesjes, handschoenen en het geven van vuilniszakken. 

Helaas is er onder de inwoners nog weinig bekendheid over de mogelijkheid van het organiseren van opschoonacties, en over het bestaan van initiatieven waar zij bij aan kunnen sluiten zoals de "Landelijke Opschoondag". Er is ook weinig bekend over de mogelijkheid om voor deze acties ondersteuning aan te vragen bij de gemeente. De gemeente Amersfoort wil ervoor zorgen dat de bewoners hier meer van op de hoogte zijn. Ook zou de gemeente graag zien dat bewoners gestimuleerd worden om op structurele basis acties te organiseren.

Studenten Communicatiemanagement van de Hogeschool Utrecht gaan onderzoeken hoe men meer bekendheid kan verwerven voor de mogelijkheden rondom opschoonacties. Zij zullen zich richten op de doelgroep en de boodschap die moet worden gecommuniceerd.