De inspanningen van de studenten zijn gericht op het betrekken van bewoners bij de herinrichting van hun eigen hoven in Stedenwijk Midden-Zuid. Het is belangrijk om deze bewoners te betrekken bij de renovatie omdat blijkt dat wanneer bewoners zich betrokken voelen bij hun leefomgeving, zij hier beter mee omgaan. Dit zal zorgen voor een duurzamer resultaat. Er zijn verschillende manieren om bewoners te betrekken bij een besluitvormingsproces. Hierbij is het belangrijk dat de studenten rekening houden met de diversiteit van de bewoners en de verschillende types. Het is daarom belangrijk dat de studenten zich verdiepen in verschillende manieren om bewoners bijeen te brengen en met hen in gesprek te gaan.

De studenten doen eerst onderzoek naar de doelgroep en hoe deze optimaal betrokken kan worden bij het renovatieproces. Vervolgens gaan ze in gesprek met bewoners om te bespreken hoe hun hofje heringericht kan worden. Het hele proces, dus hoe reageerden bewoners, wat wel of niet werkt, wat te doen als bewoners lijnrecht tegenover elkaar gaan staan en het bedachte eindplan worden beschreven in een adviesrapport. Het streven is naar concrete aanbevelingen zodat de gemeente het idee daadwerkelijk kan realiseren.