De stadionbuurt

De gemeente en de Bloomers merken dat de Stadionbuurt aan het verjongen is. Veel senioren willen wel in de buurt blijven wonen, maar kunnen er geen geschikte, senior proof woning vinden. Wat is daar voor nodig? Wat zijn de wensen en eisen die de senioren stellen om in de buurt te blijven wonen? Seniorproof wonen kan zijn: in een gewone begane grond-woning, een gelijkvloers appartement met een lift, geclusterde aanleunwoningen, seniorenwoongroepen of knarrenhofjes.

 

Bloomers

Bij het project Seniorproof Wonen bestaat de doelgroep uit de senioren die wonen in de Stadionbuurt, een buurt in Oud Zuid. De opdrachtgever van dit project is Stadsdeel Zuid, maar zij werken samen met de bewonersgroep Bloomers. De Bloomers vormen een bewonersgroep die de senioren uit de Stadionbuurt vertegenwoordigt. Het gaat hierbij om een groep senioren die nog niet zorg- en hulpbehoevend zijn en nog prima zelfstandig kunnen wonen.

Studenten Placemaking

Tijdens dit project zijn de studenten van het vak Placemaking (van de studie Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen) in gesprek gegaan met de senioren uit de Stadionbuurt. Hierbij hebben zij hun wensen in kaart gebracht die zij stellen aan een woning en aan de buurt. Een belangrijke vraag waar de opdrachtgever was: “Hoe zorgen we ervoor dat onze ouderen in onze buurt blijven?”. De studenten hebben uiteindelijk een eindopdracht aangeleverd, in de vorm van een (beleids)rapport, een sferische impressie, een prototype.Meer weten over het project Seniorproof Wonen?

Neem contact op met projectcoördinator Ayu via ayu@academievandestad.nl