Een belangrijk uitgangspunt van het Netwerk Amsterdamse Helden is dat achterstand en problemen veelal ontstaan door isolement. Risicogroepen hebben te weinig verbindingen met de Nederlandse samenleving. Hierdoor beschikken zij niet over de juiste kennis en vaardigheden om hun weg te vinden. Dit probleem kan niet worden opgelost door professionele aandacht of repressieve maatregelen alleen. Nee, er zullen bruggen gebouwd moeten worden tussen deze groepen en de Nederlandse samenleving.

Nog te weinig mensen weten het Netwerk Amsterdamse helden te vinden. Daarom zal zij de komende tijd gesteund worden in haar missie door studenten van de opleiding Corporate Communication. Zij zullen een communicatieplan opstellen voor het netwerk, zodat deze nog bekender wordt binnen Amsterdam.