Binnen het Zonnehof wonen gezinnen, alleenstaande, jong en oud en mensen met verschillende culturele achtergronden. Sommige bewoners wonen er al sinds de jaren zeventig, toen de flats gebouwd werden, anderen wonen er nog maar kort. Wat opvalt is dat flatgenoten met name contact lijken te hebben met hun “eigen” subgroep van bewoners en weinig met andere subgroepen in de flat. Veel bewoners kennen daardoor hun eigen buren niet. Daardoor wonen ze erg anoniem in de flat. De overlast die in de flat ontstaat wordt vaak door de ene subgroep aan de andere subgroep toegewezen. De uitstraling van de flats is voor verbetering vatbaar. Eigen Haard hoopt dat hierdoor meer bewoners trots op hun flat worden en zich medeverantwoordelijk gaan voelen. Vandaar dit project genaamd Participatie Duivendrecht.

Daarom wil Eigen Haard een beter en inclusiever beeld krijgen van wat er speelt onder de bewoners van flat Jupiter. Bijvoorbeeld door te weten te komen wat bewoners vinden van het wonen in de flat. Daarnaast is Eigen Haard benieuwd naar de meningen over de leefomgeving. Als laatst wil de woningcorporatie weten op welke manier bewoners willen participeren om de leefbaarheid binnen de omgeving. Met dit vraagstuk gaan zes studenten van de studie Social Work aan de slag. Zij zullen beginnen met een theoretisch onderzoek naar best practices rondom participatie. Waarna ze dit in de praktijk zullen brengen en het gesprek met de bewoners aan zullen gaan. Dit zal uiteindelijk resulteren in een meer participatie binnen de wijk in Duivendrecht.