Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) zorgt ervoor dat iedereen in Nederland goede cultuureducatie krijgt. Daarbij wil de organisatie de toegankelijkheid van cultuur vergroten. Het programma Cultuurparticipatie 2019-2024 wil een bijdrage leveren aan het vergroten van deelname aan cultuur door kinderen, jongeren en volwassenen. Hierbij is er speciaal aandacht voor groepen die hier mogelijk drempels bij ervaren. 

De opdracht aan studenten is om in beeld te krijgen welke groepen mogelijk drempels ervaren om aan cultuur deel te nemen. Ook brengen de studenten in kaart wat die drempels zijn en wat behoeften zijn ten aanzien van cultuurparticipatie. Doelgroepen die mogelijk drempels ervaren zijn bijvoorbeeld mensen in armoede, nieuwkomers of 65+’ers. De studenten brengen de huidige situatie in kaart en focussen zich vervolgens op praktische adviezen voor LKCA.