De Rivierenbuurt in Stadsdeel Zuid is een buurt waar men relatief veel woonoverlast ervaart. De woningen in de buurt zijn gehorig en de mix van verschillende groepen bewoners (studenten, ouderen, internationals), met allen een verschillende leefstijl. Het doel van het project ‘Woonoverlast Rivierenbuurt’ is om een fysieke oplossing, interventie tot stand te brengen. Het Stadsdeel zoekt daarom bij dit project naar een concrete oplossing om woonoverlast tegen te gaan.

Om dit te realiseren analyseren de studenten de problematiek uitgebreid. Hiervoor gaan zij de wijk in en horen de ervaringen van de bewoners. Hiermee stimuleren zij het  onderlinge contact van de buren. Maar ook vergroten zij het bewustzijn over woonoverlast. Daarnaast beschikken de bewoners zo over meer informatie over hun buurt en de overlast.