Studenten organiseren een wekelijks spreekuur voor buurtbewoners in het Koekoeksnest. Het spreekuur is bedoeld als een laagdrempelige manier om hulpvragen en hulpaanbod uit de buurt te matchen. Buurtbewoners kunnen tijdens dit spreekuur terecht met een hulpvraag of juist om hulp aan te bieden. Bij de uitwerking van dit deelproject wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met relevante partijen uit de buurt, zoals Ons Koekoeksnest, het Leefkringhuis en het Burennetwerk. De studenten zullen geen hulpverlenende rol vervullen maar buurtbewoners aan organisaties of aan andere buurtbewoners koppelen.

De projectactiviteiten zijn gericht op:
– Het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners (primair doel) en het stimuleren van ontmoeting onder verschillende bevolkingsgroepen (secundair doel);
– Samenwerking met andere partijen in de wijk;
– Het stimuleren dat bewoners verantwoordelijkheid en initiatief nemen in de activiteiten.