Iedereen wil fijn wonen in een woning die past bij zijn of haar levensfase. Momenteel zit de woningmarkt echter op slot. (Enkel) bijbouwen is echter niet de oplossing. Door de schaarste op de woningmarkt wordt doorstroom meer en meer van belang. Eerder onderzoek toont aan dat de verhuisbeweging van de senioren zorgt voor veel verhuizingen in de totale keten. Een doorstroom in de woningmarkt

Dat zit namelijk zo: voor senioren is het een goede optie om naar een passende woning door te stromen (kleiner, gelijkvloers, mogelijkheid voor zorginkoop etc). Wanneer zij doorstromen, komt er een woning vrij voor een gezin. Dat gezin laat weer een woning achter voor een startend gezin die op zijn beurt weer een woning achterlaat voor een andere starter.

In opdracht van de Provincie Utrecht gaan studenten Antropologie van de Universiteit Utrecht in teams van 3-5 studenten onderzoek doen naar de incentives voor senioren (65-75 jaar) om te verhuizen. Elk team kiest hierin zijn eigen scope; een bepaalde wijk, huur of koop, of een sub-doelgroep.

De studenten leveren een eindrapport met daarin de (deel)vragen van het onderzoek, bevindingen, conclusies en praktische aanbevelingen. Een opdracht voor de studenten is hiernaast om een advies uit te brengen voor een concrete eerste stap die de provincie kan zetten. Tot slot presenteren zij de resultaten van het onderzoek aan Stadsbedrijven en andere betrokkenen tijdens de eindbijeenkomst.