De Leefbaarheidsindicator 

De Leefbaarheidsindicator is een relatief nieuw instrument dat Ymere gebruikt om te meten hoe leefbaar hun complexen en buurten zijn. Het doel hiervan is om te monitoren of de huidige beleidsinterventies goed werken. De Leefbaarheidsindicator neemt verschillende factoren mee, zoals hoe schoon de complexen zijn, wat de mening van de huurder is en ook hoe de samenwerking met de buurt is, de betrokkenheid van verschillende partners. 

 

Meer verdieping

Dit instrument vraagt echter nog om een verdere verdieping, met name op het onderdeel betrokkenheid. Het gaat dan zowel om de betrokkenheid van de huurders als de stakeholders. Hierbij vraag Ymere zich af hoe deze samenwerking gaat en hoe je dit nou het beste kan meten? Dit zijn vragen waar Ymere antwoord op heeft gekregen in het project Meetbaar Leefbaar.

 

Studentenproject Leefbaarheid

Studenten met een affiniteit voor het onderwerp leefbaarheid, zijn in dit project aan de slag gegaan met het reflecteren en evalueren van de Leefbaarheidsindicator. Ook hebben ze aanbevelingen gedaan ter verbetering van het instrument. De hoofdvraag die tijdens project gesteld is: In hoeverre meet de Leefbaarheidsindicator wat het moet weten en waar zouden er nog verbeteringen in gemaakt kunnen worden? Een erg relevante en interessante vraag dus!

 

Meetbaar Leefbaar 

In dit project hebben studenten de Leefbaarheidsindicator onderzocht door middel van literatuuronderzoek, interviews en enquêtes. Zij zijn buurten en complexen waar veel huurders van Ymere wonen ingegaan. Vervolgens hebben zij aan de hand van hun onderzoek aanbevelingen gedaan aan Ymere. Juist de frisse blik van de studenten heeft voor nieuwe inzichten gezorgd, waar Ymere daadwerkelijk mee aan de slag kan. Een mooi succes!

 

Wil je meer weten over het project Meetbaar Leefbaar? 

Neem contact op met de projectcoördinator: 

Dorien Admiraal

dorien@academievandestad.nl

06 1111 1776