Sinds oktober 2015 is het programma ‘gedragsbeïnvloeding: een andere kijk op handhaven’ gestart in Amsterdam in opdracht van de burgemeester. Dit programma is gestart omdat steeds vaker wordt ingezien dat repressie zelden tot duurzame gedragsverandering leidt. Dit nieuwe programma beoogt gedragsbeïnvloedingstechnieken in te zetten om de leefbaarheid van de stad te verhogen. 

De burgemeester wil met dit programma vooral ook resultaten zien en experimenten doen. Tussen februari en juni 2016 heeft Academie van de Stad daarom de Bildung Academie gevraagd om de gemeente op een aantal thema’s uit het programma gedragsbeïnvloeding een experiment op te zetten (lees ook de projectbeschrijving en een nieuwsbericht). Een groep studenten heeft zich op het thema afval gestort en gekeken naar hotspots van bijplaatsingen in De Pijp: locaties zonder ondergrondse afvalcontainers waar afval op onjuiste tijdstippen op straat wordt gezet en daarmee overlast creëert voor de buurt. Het voorstel van de studenten is om LED-tegels in te bouwen die aangeven wanneer afval wel of niet mag worden geplaatst. 

De gemeente is enthousiast over het experiment en hoopt dat een verdere uitwerking hiervan kan bijdragen aan de vermindering van afval op straat, gezien de overlast die het creëert voor met name buurtbewoners. Studenten van de minor YPPA gaan hier daarom mee verder en onderzoeken hoe visuele gedragsbeïnvloeding kan bijdragen aan het verminderen van verkeerd geplaatst afval op plekken waar geen ondergrondse containers staan. Hierbij wordt voortgebouwd op het idee van LED-tegel, maar ook andere ideeën kunnen worden bedacht en getest. De experimenten dienen uitgewerkt, onderbouwd en uitgevoerd te worden. De doelgroep van het project zijn bewoners en ondernemers van nader te bepalen locaties in Amsterdam Centrum en Zuid.