In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe sociale media, in dit geval digitale communicatie door middel van een website, bij kan dragen aan betrokkenheid en sociale cohesie onder buurtbewoners. Sociale media zorgen ervoor dat mensen de deur niet uit hoeven, maar via internet wel anderen kunnen ontmoeten en vriendenkringen kunnen opbouwen. Ook kan er gecommuniceerd worden met bestaande kennisen en vrienden.
De website Buurtleven.nl bestaat om mensen in een buurt te kunnen verbinden. Buurtleven.nl denkt dat je prettiger woont in een buurt waar goed contact is tussen mensen. In praktijk blijkt het soms lastig te zijn om contact te leggen en buren bij activiteiten te betrekken.
Er is behoefte aan meer inzicht in de relevantie van Buurtleven.nl. Bij dit project kijken studenten in hoeverre de website een hulpmiddel kan zijn voor bewoners om de betrokkenheid en sociale cohesie te verbeteren. Het is tot heden nog niet duidelijk hoe succesvol de website daadwerkelijk is en in hoeverre de bewoners de website als nuttig beschouwen. Dit onderzoek moet antwoord geven op deze vragen.