In de buurt Landlust in Bos en Lommer (Amsterdam-West) is een ruimte beschikbaar waar een ontmoetingsplek voor ouderen is gekomen. Hier kunnen oudere bewoners van de buurt samenkomen om elkaar beter te leren kennen, een kopje koffie te drinken of een spelletje te spelen. De studenten die aan dit project meewerken hebben vorig semester deze ontmoetingsruimte opgezet en zorgen er nu voor dat dit ook een bekende plek bij ouderen wordt. Bovendien gaan ze speciale samenkomsten organiseren om de ontmoetingsplek in de buurt te stimuleren.

Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Ymere van start gegaan.