Springlevend De Wierden is het eerste Springlevend Wonen project in Almere. Bij Springlevend Wonen worden vier tot tien studenten door Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en de gemeente. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.

De deelprojecten die de studenten uitvoeren zijn gericht op het aanjagen van activiteiten voor en door bewoners en hebben één of meer van de volgende thema’s: zelfredzaamheid, armoedebestrijding, sociale cohesie en talentontwikkeling van kinderen.

Dit project is in samenwerking met de gemeente Almere, Ymere en De Alliantie van start gegaan.