In de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam Oost gaat namelijk een tijdelijk vernieuwingsproces beginnen. Dit zorgt ervoor dat de buurt de komende jaren voor een uitdaging staat met betrekking tot de leefbaarheid. In de Rudolf Dieselstraat loopt een uitgebreid wijkaanpak programma met sociale en economische projecten. In ruil voor hun maatschappelijke dienstverlening heeft woningcorporatie Ymere de studenten huurwoningen in de Rudolf Dieselstraat ter beschikking gesteld.

De vier studenten die er gaan wonen beginnen met het maken van een analyse van de Rudolf Dieselstraat. Wat zijn de wensen en behoeftes in de buurt? Welke ideeën en initiatieven kunnen hieruit worden gedestilleerd om daarna eventueel uit te voeren? Uit deze analyse zullen in ieder geval twee projecten voortvloeien.