De Schildersbuurt is een gebied in Weesp met voornamelijk voormalige arbeiderswoningen. De woningen zijn in de periode van 2011 tot 2013 compleet gerenoveerd waarbij zowel de schil als binnen in de huizen is verbouwd. De bewonersgroep die in het complex woont is erg divers.

Naar aanleiding van een aantal signalen over uitdagingen op het gebied van de leefbaarheid in en rondom de blokken heeft woningcorporatie Ymere de Young Professionals van Academie van de Stad gevraagd hier een onderzoek uit te voeren dat zich richt op een verbetering van de leefbaarheid. Om de behoeftes van de bewoners in kaart te brengen worden er door de projectmedewerkers gesprekken gevoerd in en rondom de complexen. Tijdens de gesprekken wordt gevraagd naar de woonervaringen van bewoners in het complex. Op basis van de verkregen inzichten wordt een plan opgesteld met aanbevelingen en mogelijke interventies.