De gemeente Almere wil graag meer inzicht krijgen in de ervaringen van ruiters, voetgangers, fietsers en automobilisten over de kruisingen en knooppunten die zij gezamenlijk gebruiken. Voor de gemeente is het onvoldoende duidelijk wat het effect en invloed is van de ruiterpaden.  Meer inzicht is nodig doordat deze groeiende stad de bebouwing blijft uitbreiden.

Het onderzoek van de studenten zal zich richten op de huidige situatie en de ervaringen van de ruiterpaden. Belangrijk is dat de gemeente Almere, Staatsbosbeheer, de Almeerse manages en de ruiters betrokken zijn in dit onderzoek. De studenten houden daarom diverse interviews en nemen enquêtes af met deze betrokken partijen. De studenten brengen in kaart in hoeverre er fysieke knelpunten zijn en hoe deze verbeterd kunnen worden. Ook neemt het onderzoek andere elementen mee, zoals de logistieke verbindingen van de ruiterpaden door heel de stad.