In de loop van 2009 werd in verschillende wijken in Amsterdam een BuurtEntree geopend. Een ontmoetingsplek voor bewoners en gebruikers in de buurt. 

Zes studenten (uit het 2e, 3e en 4e jaar van Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) onderzochten hoe de programmering van de BuurtEntree optimaal kon aansluiten bij de behoeften van de bewoners. Zij hebben zowel in Osdorp als in de Oosterparkbuurt behoeften onderzocht en brainstormsessies georganiseerd met sleutelfiguren in de wijk. Op basis van deze informatie maakten de studenten een plan van aanpak  voor de programmering van de BuurtEntree.