Woningcorporatie Eigen Haard verhuurt in de Venserpolder betaalbare appartementen aan mensen tot een bepaald inkomen. In de Venserpolder is Eigen Haard soms samen met de koper eigenaar van een gebouw en vormen zij een VvE (Vereniging voor Eigenaren).  

Woningcorporatie Eigen Haard kampt met het probleem dat de kopers, ook wel particuliere eigenaren, in de Venserpolder lastig te bereiken zijn, ondanks het grote aantal VvE’s dat in deze woonomgeving aanwezig is. Er is in de huidige situatie weinig tot geen contact met de VvE’s en veel particuliere eigenaren zijn niet aanwezig bij de VvE-vergaderingen. De particuliere eigenaren lijken niet actief betrokken te zijn bij hun woonomgeving. Eigen Haard is op zoek naar mogelijke beweegredenen voor deze inactiviteit. 

Eigen Haard hoopt via dit project een uitgebreider inzicht te krijgen in het gedrag van kopers in de Venserpolder. Het beoogde resultaat is om het contact tussen de VvE’s en Eigen Haard te versterken en daardoor een meer leefbare woonomgeving te creëren in de Venserpolder. Aan de hand van hypotheses gaan studenten Toegepaste Psychologie daarom onderzoek doen naar het gedrag van particuliere eigenaren in de Venserpolder. Uiteindelijk zullen zij op basis van hun onderzoek een advies vormen voor Eigen Haard over het contact met de particuliere eigenaren.